Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

2006 – 2007
«Sexual Awareness For Europe – SAFE»

Το πρόγραμμα SAFE αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών στο οποίο συμμετέχουν η ΔΟΟΠ, το Πανεπιστήμιο Lund Σουηδίας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) από συνολικά 26 χώρες της Ευρώπης. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα από την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων για την πληροφόρηση των νέων και την παροχή υπηρεσιών σε θέματα σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων και την ενθάρρυνση και ανάπτυξη πλαισίου πολιτικής στα κέντρα λήψεων αποφάσεων αυτά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

περισσότερα...
2006
«Ισότητα – Ευθύνη και των Δύο Φύλων»

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού συμμετείχε σαν εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα «Ισότητα – Ευθύνη και των Δύο Φύλων» Το πρόγραμμα συνχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής για προώθηση της ισότητας των φύλων και ειδικότερα κάτω από το θέμα προτεραιότητας: «Ο ρόλος του άνδρα στην προώθηση της ισότητας, ιδιαίτερα ο ρόλος του άνδρα και του πατέρα στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής».

περισσότερα...
2005 - 2006
«DELOA: Itinerant Workshops for Rural Women»

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο πρόγραμμα DELOA: Itinerant Workshops for Rural Women, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος GRUNTVIG 1, SOCRATES, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Πορτογαλία, Βουλγαρία, Αγγλία, Λιθουανία και Ρουμανία και συντονιστή την Ισπανία. Στα πλαίσια του προγράμματος DELOA, προσαρμόστηκαν και επανασχεδιάστηκαν εκπαιδευτικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε περιοδεύοντα εργαστήρια προς τις γυναίκες της υπαίθρου, και πιο συγκεκριμένα, τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες. Τα εργαστήρια είχαν σαν στόχο την προσφορά σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, την προώθηση του οικογενειακού προγραμματισμού, τον προσανατολισμό στην διάσταση του κοινωνικού φύλου προσφέροντας ενημέρωση για θέματα των ίσων ευκαιριών, τα ίσα δικαιώματα και την ισότητα των δύο φύλων.

περισσότερα...