Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

«I’ M SET»
2014-2015

«I’ M SET» - Εφαρµογή Υποχρεωτικής Σεξουαλικής ∆ιαπαιδαγώγησης για Έφηβους στην Κύπρο/ ‘I’M SET!’ – Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens in Cyprus

περισσότερα...
Daphne III: Keep Me Safe
Ιανουάριος 2013-Ιανουάριος 2015

«Keep Me Safe»: Η ενδυνάμωση των Νέων με Μαθησιακές Δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία.

περισσότερα...
i -100 Become a Volunteer Today
2013

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) υλοποιεί μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον εθελοντισμό. Με το σύνθημα «Γίνε εθελοντής σήμερα» η εκστρατεία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση όλων των ατόμων να προσφέρουν εθελοντικά 100 μέρες, 100 ώρες, 100 λεπτά από το χρόνο τους για ένα κοινωφελή σκοπό σε μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

περισσότερα...
Πρόγραμμα για αξιολόγηση της Εφαρμογής της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Μέτρα για την Αντιμετώπιση Διακρίσεων βάσει Σεξουαλικού Προσανατολισμού ή Ταυτότητας του Κοινωνικού Φύλου στην Κύπρο
2012

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), σε συνεργασία με την accept ΛΟΑΤ Κύπρου έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή της Κύπρου στη Διαδικασία αξιολόγησης της Εφαρμογής της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Μέτρα για την Αντιμετώπιση Διακρίσεων βάσει Σεξουαλικού Προσανατολισμού ή Ταυτότητας του Κοινωνικού Φύλου στην Κύπρο.

περισσότερα...
Equal - Πανδώρα
2004-2007

«Μετατρέποντας τη Συμφιλίωση Οικογένειας και Εργασίας από Κόστος σε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα των επιχειρήσεων - Ενίσχυση Κινήτρων για όλους τους Αποφασίζοντες (σε Επιχειρήσεις, Συντεχνίες, Οργανισμούς)»

περισσότερα...
“Cyber ethics – Safer Internet Node: Campaign Group for island-wide awareness on safe internet”
2007 -2009

Το πρόγραμμα έχει σα στόχο την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου μέσα από μια εκστρατεία ενημέρωσης που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους πολίτες μια ολιστική ενημέρωση στο τομέα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, τη δημιουργία μιας νοοτροπίας/συμπεριφοράς δικτυακής ηθικής. Έτσι μέσα από το πρόγραμμα θα γίνει ενημέρωση προς το ευρύ κοινό και προς τους γονείς για το πώς θα μπορούν προστατεύουν τα παιδιά τους από τις σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου, αλλά παράλληλα θα βοηθά στην ασφαλή κοινωνικοποίηση των νέων στο κόσμο του διαδικτύου και της ασύρματης τεχνολογίας.

περισσότερα...
Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της