Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Όραμα

Μια κοινωνία στην οποία όλοι οι άντρες, γυναίκες και νέοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τους για να είναι σε θέση να κάνουν ελεύθερα ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους ζωή.

Μια κοινωνία που θα είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν τη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική ταυτότητα, τη σύλληψη και την αντισύλληψη, την ασφαλή διακοπή εγκυμοσύνης, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και το HIV / AIDS.

Αποστολή

Ο Σύνδεσμος προάγει τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου όλα τα άτομα θα μπορούν να απολαμβάνουν το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα και βάσει σωστών πληροφοριών για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική, τη συναισθηματική και αναπαραγωγική ζωή, και συνηγορεί ως προς τα μέσα για την εξάσκηση του δικαιώματος αυτού. Υπερασπίζεται, προστατεύει και προωθεί τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα όλων των γυναικών, αντρών και νέων.

Our vision

A society, in which all men, women and young people can enjoy their basic human rights in order to be able to freely make informed choices on sexual and reproductive lives.

A society that is able to offer high quality information, education and health services related to sexuality, sexual identity, the conception and contraception, safe termination of pregnancy, sexually transmitted diseases and HIV / AIDS.

Mission

The Association promotes the creation of a society where all people can enjoy the basic human right to choose freely and based on accurate information on issues relating to sexual, emotional and reproductive life, and suggests the means for exercising the right this. Defend, protect and promote sexual and reproductive rights of all women, men and youth.

Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της