Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Εφηβεία

Η εφηβεία είναι μια περίοδος σταθμός στη ζωή μας, η ηλικία της επανάστασης όπως την αποκαλούν πολλοί.  Στην εφηβεία το άτομο θα προσπαθήσει να ανακαλύψει τον εαυτό του, να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς και να χαράξει τη δική του  προσωπική πορεία ζωής.

Ο έφηβος δεν είναι ούτε παιδί αλλά ούτε ενήλικας. Η εφηβεία είναι ένα πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ωριμότητα. Σημαντικές σωματικές αλλαγές, ξαφνικές μεταπτώσεις στη διάθεση, έντονα συναισθήματα, ονειροπολήσεις, καυγάδες, ιδιαίτερο ντύσιμο και ανάγκη για φίλους και παρέες. Όλα είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα. Όλα είναι κομάτι αυτής της όμορφης, παράξενης και δύσκολης μαζί περιόδου. 

Η εφηβεία ξεκινά αρχικά με ειδικές βιολογικές αλλαγές (ορμονικές) στο σώμα του παιδιού, κοινές σε όλους τους ανθρώπους. Είναι η εποχή στην οποία το σώμα γίνεται ικανό να δημιουργήσει μια καινούργια ζωή. Όλες αυτές οι σωματικές αλλαγές συνοδεύονται συχνά και από αλλαγές στη ψυχολογία και το συναισθηματικό κόσμο του έφηβου. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να προκαλέσουν περηφάνια και χαρά, μπορεί όμως να δημιουργήσουν φόβο, ντροπή ή και όλα αυτά τα συναισθήματα μαζί. Όση αναστάτωση και αν προκαλούν αυτές οι αλλαγές, είναι απαραίτητες για να ωριμάσει το άτομο, να αφήσει πίσω του τη παιδική ηλικία και να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που θα του επιτρέψει να αυτονομηθεί και σταδιακά να ενταχθεί στην κοινωνία.

Η εφηβεία αρχίζει με την ήβη, την περίοδο μεταξύ 11 και 13 ετών για τα κορίτσια και 12 με 14 περίπου για τα αγόρια και φτάνει μέχρι τα 18 τους χρόνια. Κατά την περίοδο της ήβης γίνονται οι περισσότερες σωματικές αλλαγές και το άτομο αρχίζει να ωριμάζει σεξουαλικά. Η εφηβεία συνεχίζεται μέχρι και την ηλικία των 18 χρονών.

 

Πώς γίνεται η «σύλληψη» και η γονιμοποίηση
Σύλληψη γίνεται όταν κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, ένα ωάριο και ένα σπερματοζωάριο συναντηθούν στις σάλπιγγες της γυναίκας και ενωθούν. Η ένωση των δύο ονομάζεται γονιμοποίηση. Το γονιμοποιημένο πλέον ωάριο, ως ένα νέο μοναδικό κύτταρο, αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και να κατεβαίνει προς τη μήτρα.  Στη συνέχεια εμφυτεύεται στη μήτρα. Αφού το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτευθεί στη μήτρα, αρχίζει η εγκυμοσύνη.

Κατά τη διάρκεια των αναπαραγωγικών χρόνων μιας γυναίκας, κάθε μήνα, γύρω στις 14 μέρες πριν από την επόμενη της περίοδο, ωριμάζει ένα ωάριο.   Ο μηνιαίος κύκλος της γυναίκας, ο οποίος ρυθμίζεται από ορμόνες, έχει ως βιολογικό σκοπό την προετοιμασία του σώματος για μια πιθανή εγκυμοσύνη.  

Ένας άντρας παράγει εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Συγκεκριμένα κάθε εκσπερμάτωση περιέχει περίπου 200 εκατομμύρια σπερματοζωάρια.  Από αυτά όμως μόνο ένα θα καταφέρει να φτάσει στο ωάριο που περιμένει στις σάλπιγγες γαι να το γονιμοποιήσει.  Τα σπερματοζωάρια μπορεί να ζήσουν κατά μέσον όρο 72 ώρες στο σώμα της γυναίκας.  Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή της ωορρηξίας καθώς και το χρονικό διάστημα που ζει το ωάριο και το σπερματοζωάριο, μπορούν να υπολογιστούν οι «γόνιμες μέρες» μιας γυναίκας, δηλαδή οι μέρες που είναι πιθανόν να μείνει έγκυος. Αυτές αποτελούν το χρονικό διάστημα από την 8η εώς την 16η μέρα του μηνιαίου κύκλου της. Τονίζεται, όμως, ότι ο υπολογισμός αυτός ισχύει, και πάλι όχι με πλήρη σιγουριά, μόνο όταν ο μηνιαίος κύκλος της γυναίκας είναι σταθερός.
Puberty

 

Puberty is a significant period of our life, the age of rebellion, as many call it. During puberty, the person will try to discover him/herself, to become independent from his/her parents and to develop their personal course in life.

The adolescent is neither a child nor an adult. Puberty is a transition from childhood to maturity. There are significant physical changes, sudden mood swings, intense emotions, daydreaming, fights, particular clothing and need for friends and groups. Everything is normal and expected. All are part of this beautiful, strange and difficult period.

Puberty initially starts with specific biological changes (hormonal) in the child’s body which are common to all people. It is the time during which the body becomes able to create a new life. All these physical changes are often accompanied by changes in the psychology and the emotional world of the adolescent. These changes can cause pride and joy, but they can create fear, shame or all of these emotions together. No matter how much turmoil these changes cause, they are necessary for the person to mature, to leave behind his/her childhood and to develop a complete personality which will allow him/her to become autonomous and gradually be integrated into the society.

Puberty is the period of adolescence, between 11 and 13 years for girls and around 12 to 14 for boys and extends to 18 years of age. During puberty most of the physical changes will take place and the person starts to mature sexually. Puberty continues until the age of 18.

Αλλαγές που αφορούν τα αγόρια και τα κορίτσια κατά την εφηβεία
• Οι μύες αναπτύσσονται, αυξάνεται το βάρος και το ύψος
• Αναπτύσσονται τα γεννητικά όργανα
• Το άτομο είναι βιολογικά σε θέση να κάνει παιδιά
• Η φωνή γίνεται πιο βαθιά
• Οι αδένες του δέρματος λειτουργούν με πιο έντονο ρυθμό και μπορεί να εμφανιστούν σπυράκια.
• Αναπτύσσονται οι ιδρωτοποιοί αδένες
• Αρχίζει η τριχοφυΐα κάτω από τις μασχάλες και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων
• Το άτομο βιώνει ξαφνικές και απότομες αλλαγές στη διάθεση του.
• Αρχίζει η έλξη προς τα άτομα του αντίθετου φύλου.
How do conception and fertilization occur?


Conception takes place when an egg and sperm meet in the fallopian tubes of the woman under the right circumstances and unite. The union of the two is called fertilization. The now fertilized egg, as a new single cell begins to multiply and descends to the uterus. It is then implanted in the uterus. After the fertilized egg is implanted in the uterus, the pregnancy begins.

During the reproductive years of a woman, every month, around 14 days before the next period, an egg matures. The woman's monthly cycle, which is regulated by hormones, has as a biological aim to prepare to prepare the body for a potential pregnancy.

A man produces millions of sperm. Specifically each ejaculation contains around 200 million sperm. However, from these only one will be able to reach the egg waiting in the fallopian tubes to be fertilized. Sperm can live on average 72 hours in a woman's body. Bearing in mind the timing of ovulation and the period of time that the egg and sperm live, the "fertile days" of a woman can be calculated, that is the days when she is likely to become pregnant. These consist of the time period from the 8th till the 16th day of the monthly cycle. However, it should be emphasized that this calculation is valid, and again not with complete certainty, only when the woman's monthly cycle is stable.

 

 

Αλλαγές που αφορούν τα αγόρια
• Αναπτύσσεται ο θώρακας και οι ώμοι
• Αρχίζει η τριχοφυΐα στο πρόσωπο και ίσως και στον θώρακα
• Το πέος και οι όρχεις μεγαλώνουν
• Οι όρχεις κατεβαίνουν στο όσχεο και αρχίζουν να παράγουν σπέρμα
• Είναι πιθανόν το αγόρι να έχει στύση ξαφνικά και απροσδόκητα
• Το αγόρι αρχίζει να έχει εκσπερμάτωση, που σημαίνει ότι ένα υγρό, που ονομάζεται σπέρμα, βγαίνει από το πέος ( κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του ύπνου – ονείρωξη )
Αλλαγές που αφορούν τα κορίτσια
• Το στήθος μεγαλώνει και μπορεί καθώς γίνεται αυτό, να προκαλέσει κάποιο ελαφρύ πόνο
• Οι θηλές αρχίζουν να ξεχωρίζουν
• Το σώμα αλλάζει
• Τα γεννητικά όργανα αναπτύσσονται, οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν ωάρια
• Αρχίζει η εμμηνορρυσία (περίοδος)
Εμμηνορρυσία ( Περίοδος )

Τα κορίτσια γεννιούνται με χιλιάδες ωάρια σε κάθε μια από τις δυο ωοθήκες τους.  Στην εφηβεία, ένα από αυτά τα ωάρια απελευθερώνεται κάθε μήνα από την ωοθήκη.  Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ωορρηξία και συμβαίνει 14 περίπου μέρες πριν από την επόμενη «περίοδο». Το ωάριο αφού εγκαταλείψει την ωοθήκη, περνά μέσα από την σάλπιγγα όπου παραμένει για περίπου 24 ώρες περιμένοντας μια πιθανή γονιμοποίηση από ένα ανδρικό σπερματοζωάριο. Συγχρόνως τα τοιχώματα της μήτρας γίνονται πιο μαλακά και παχιά καθώς ετοιμάζονται για την πιθανότητα να δεχθούν και να θρέψουν ένα γονιμοποιημένο ωάριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει γονιμοποίηση τα τοιχώματα της μήτρας ατροφούν και αποβάλλονται από το σώμα μαζί με το ωάριο ως αίμα της «περιόδου». Ο έμμηνος κύκλος υπολογίζεται από την πρώτη μέρα που αρχίζει η περίοδος μέχρι την ημέρα που αρχίζει η επόμενη. Η διάρκεια του κύκλου είναι συνήθως περίπου 28 μέρες. Η διάρκεια του μπορεί όμως να ποικίλει από 21 μέρες μέχρι 40. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε περιμένουμε την επόμενη περίοδο, παρόλο που πολλές γυναίκες δεν έχουν σταθερό κύκλο.

Οι μεταβολές στα επίπεδα των ορμονών στο διάστημα αυτού του κύκλου επηρεάζουν την διάθεση μας. Τα κορίτσια είναι φυσιολογικό να νοιώθουν: 
• Γεμάτες ενεργητικότητα ή και κακόκεφες όταν γίνεται η ωορηξία.
• Ευσυγκίνητες και θυμωμένες λίγο πριν αρχίσει η περίοδος.
• Ελαφριούς πόνους στο στήθος και να βγάζουν σπυράκια στο πρόσωπο λίγο πριν την περίοδο.

Η απελευθέρωση ενός ωαρίου από τις ωοθήκες όπως την περιγράψαμε πιο πάνω, σταματά σε μια περίοδο της ζωής της γυναίκας που είναι γνωστή ως εμμηνόπαυση συνήθως λίγο πριν ή λίγο μετά την ηλικία των 50 χρόνων. Μετά το σημείο αυτό δεν γίνεται πλέον εμμηνορρυσία και η γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος.

Period


Changes occurring in boys

• The chest and shoulders develop.

• Facial hair starts to grow, and possibly chest hair.

• The penis and testicles grow.

• The testicles descend into the scrotum and begin to produce sperm.

• It is possible that the boy suddenly and unexpectedly has an erection.

• The boy begins to experience ejaculation, meaning that liquid called semen comes out of the penis (something which can occur during sleep – wet dream).

 

Menstruation

Girls are born with thousands of eggs in each of their two ovaries. In adolescence, one of these eggs is released every month by the ovary. This process is called ovulation and occurs around 14 days before the next "period". After the egg leaves the ovary, it passes through the fallopian tube where it remains for around 24 hours, waiting for potential fertilization by male sperm. At the same time the walls of the uterus become softer and thicker as they prepare for the possibility to accept and nourish a fertilized egg. If there is no fertilization, the walls of the uterus wither and are expelled with the egg from the body, as "period" blood. The menstrual cycle is calculated from the first day that period starts until the day that the next one starts. The cycle is usually around 28 days. The duration of the menstrual cycle can however vary from 21 to 40 days. It is important to know when we are expecting the next period, although many women have irregular cycles.

The changes in the hormone levels during this cycle affect our mood. It is normal for girls to feel:

• Full of energy or in a bad mood when ovulation takes place.

• Emotional and angry just before the period starts.

• Slight pain in the breasts and to get spots on the face just before the period.

The release of an egg from the ovaries as described above, stops at a period of time in a woman's life known as menopause, usually just before or just after the age of 50. After this point, menstruation no longer occurs and the woman can not become pregnant.

 

Changes occurring in boys and girls during puberty

• The muscles develop, weight and height increases.

• The genital organs develop.

• The person is biologically capable to have children.

• The voice deepens.

• The skin glands work in a more intense pace and spots may occur.

• The sweat glands develop.

• Hair begins to grow in the armpits and the genital area.

• The person experiences sudden and intense mood swings.

• Attraction to persons of the opposite sex begins.

 

Changes occurring girls

• The breasts grow and may cause some slight pain while it happens.

• The nipples begin to stand out.

• The body changes.

• The genital organs develop; the ovaries begin to produce eggs.

• Menstruation (period) begins.