Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
25/05/2018

 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους»

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, 9.00 π.μ - 5.30μ.μ 
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, 9.00 π.μ. - 5.00 μ.μ
 
Χώρος Διεξαγωγής: Centrum Hotel, Λευκωσία
 
Διοργανωτής:  Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
 
Στόχος του συνεδρίου, είναι να προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας 16-30 ετών την ευκαιρία να προσεγγίσουν και να συζητήσουν μέσω διαδραστικών μεθόδων, θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα. Έμφαση θα δοθεί στο θέμα της πρόσβασης των νέων σε πληροφόρηση για τα πιο πάνω θέματα. Παράλληλα, στα πλαίσια του συνεδρίου, συμμετέχοντες και φορείς χάραξης πολιτικής, θα έχουν μια ανοικτή συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Τα τελικά πορίσματα του συνεδρίου, θα αξιοποιηθούν με στόχο την ετοιμασία εγγράφου με συστάσεις πολιτικής για τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα των νέων στην Κύπρο.
 
Προφίλ Συμμετεχόντων:
• Να είναι ηλικίας 16 – 30 ετών
• Να είναι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν σε όλη την διάρκεια του συνεδρίου
• Να ενδιαφέρονται για τα θέματα της σεξουαλικής υγείας και των δικαιωμάτων των νέων
 
Δικαίωμα συμμετοχής: 20 ευρώ.
 
Γλώσσα εργασίας συνεδρίου: Ελληνικά. 
Θα υπάρχει διερμηνεία στην κυπριακή νοηματική γλώσσα. 
 
Αίτηση συμμετοχής:
 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/ecZ96U, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου
 
Για συμμετέχοντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση του έντυπου συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα που είναι διαθέσιμο εδώ. Το συμπληρωμένο έντυπο μπορεί να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: youth@cfpa.org.cy ή με φαξ στον αριθμό 22757495. 
 
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2018.
 
Στο τέλος του συνεδρίου, θα δοθούν πιστοποιητικά Youthpass σε όσους συμμετέχοντες παρακολουθήσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την πρόσκληση συμμετοχής ή να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22751093 - 99189606 ή στο e-mail youth@cfpa.org.cy .
 
Το συνέδριο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Empower Youth: Sexual Rights Are for All” -  «Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους» και εντάσσεται στη Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής: Διαρθρωμένος Διάλογος μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.