Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
18/02/2018

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία και δικαιώματα
 
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε έρευνα που διεξάγει ο Κυπριακός Σύνδεσμος  Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Empower Youth: Sexual Rights are for All, το οποίο εγκρίθηκε από το Erasmus+ (Key Action 3).  Ο απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να εντοπίσει και να διερευνήσει τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νεαρά άτομα στην Κύπρο όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και την πρόσβαση σε σεξουαλικά δικαιώματα.
 
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αποσκοπεί στο να διερευνήσει:
 
τη γνώση των νέων όσο αφορά τα σεξουαλικά δικαιώματα και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
τις ανάγκες, εμπειρίες και την πραγματικότητα των νέων σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα
το βαθμό στον οποίο τα σεξουαλικά δικαιώματα των νέων διασφαλίζονται από υφιστάμενες νομοθεσίες και πρακτικές 
τις προκλήσεις, δυσκολίες ή και εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι νέοι/νέες όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την πληροφόρηση καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
πιθανές διακρίσεις στις οποίες υπόκεινται οι νέοι/νέες σε σχέση με τη σεξουαλικότητα τους
 
Η έρευνα θα διεξαχθεί με τη μορφή εστιασμένης ομαδικής συζήτησης (Focus Group Discussion) με διάφορες ομάδες νέων 
 
Συγκεκριμένα, η έρευνα απευθύνεται στις πιο κάτω ομάδες νέων:
 
Νέοι/ες ηλικίας 20-30 ετών
Τρίτη 13 Μαρτίου
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πρόσκληση συμμετοχής.
 
Νεαρά άτομα που ζουν με αναπηρία, ηλικίας 20-30 ετών
Σάββατο 3 Μαρτίου
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πρόσκληση συμμετοχής.
 
Νεαρά ΛΟΑΤΙ άτομα ηλικίας 20-30 ετών
Δευτέρα 12 Μαρτίου
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πρόσκληση συμμετοχής
 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων συστάσεων πολιτικής και θα αποτελέσουν εργαλείο προώθησης και προάσπισης των δικαιωμάτων των νέων. Για το λόγο αυτό η δική σας συμμετοχή και συμβολή είναι πολύτιμη!
 
Η διάρκεια της κάθε εστιασμένης συζήτησης υπολογίζεται γύρω στα 90 λεπτά και η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα Ελληνικά. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι σε εθελοντική/οικειοθελή βάση ενώ η ανωνυμία των συμμετεχόντων/ουσων και η εμπιστευτικότητα θα διασφαλιστεί πλήρως σύμφωνα με τη δεοντολογία της έρευνας.
 
Θα προσφερθεί επίσης ελαφρύ γεύμα.
 
Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν διευκρινήσεις ή απορίες στο τηλέφωνο 99189606. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!
 
 
 
 
 
Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
«Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης [ανακοίνωσης] αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού(ΚΣΟΠ) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντανακλά τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». 
 
 
 
 
     Η έρευνα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό Alert Youth Fund.