Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
27/10/2016

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 12η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου(ΣυΝΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Σεμέλη στη Λευκωσία. Ανάμεσα σε άλλα, διεξήχθη συζήτηση και ψήφιση των υποβαλλόμενων εγγράφων πολιτικής. Ο ΚΣΟΠ κατέθεσε για συζήτηση δύο έγγραφα πολιτικής με θέμα την 'Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση' και τη 'Συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ)'. Και τα δυο έγγραφα έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και αποτελούν πλέον επίσημες θέσεις του ΣυΝΚ.    
 
Ευχαριστούμε τις οργανώσεις που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση και στήριξαν τις θέσεις των νέων του ΚΣΟΠ. Ευελπιστούμε ότι η υιοθέτηση των εγγράφων από το ΣυΝΚ, θα ενισχύσει το δικαίωμα των νέων να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ).
 
Περισσότερα για τη Γενική Συνέλευση μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ΣυνΚ: http://bit.ly/2fa8Z2D