Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
18/05/2016

 
 
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Youth Shaping SRHR Policy” – «Οι Νέοι Διαμορφώνουν την Πολιτική για τη Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα» (Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής) υλοποιεί έρευνα με θέμα τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα των Νέων. Η έρευνα πραγματοποιείται με τη χρήση ερωτηματολογίoυ και απευθύνεται σε νέους/νέες μεταξύ 16-30 ετών.
 
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τις απόψεις των νέων στην Κύπρο για θέματα που αφορούν τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ), έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους γύρω από θέματα σεξουαλικότητας, υγείας, εκπαίδευσης και σεξουαλικών δικαιωμάτων. Βάσει των απόψεων των νέων, θα μπορέσουμε  να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιήσουμε αυτές τις εισηγήσεις, για να βελτιώσουμε τις δικές μας υπηρεσίες.  
 
Σας καλούμε όπως στηρίξετε την προσπάθεια μας αυτή και προωθήσετε την έρευνα σε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους. Η ελληνική έκδοση του ερωτητηματολογίου είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://goo.gl/forms/LkV6tfdsUR, ενώ σύντομα το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά.   
 
Μπορείτε ταυτόχρονα να μοιραστείτε την ανακοίνωση μας για τη διεξαγωγή της έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα. Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη σελίδα μας στο Facebook:  http://bit.ly/1R5PAWp