Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
03/03/2016

Έκδοση Νέου Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου: I' MSET – Εφαρμογή της Υποχρεωτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στους Εφήβους

Το εγχειρίδιο για την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση των Εφήβων στη Μέση Εκπαίδευση δημιουργήθηκε για την προώθηση της εφαρμογής της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στη Μέση Εκπαίδευση, συγκεκριμένα για την Β’ και Γ’ Γυμνασίου όπως περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή http://sexualityeducation.com.cy/downloads/?lang=el και σε έντυπη μορφή. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού(ΚΣΟΠ). 22751093 – info(@)cfpa.org.cy

Το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα του προγράμματος “Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens (I’ MSET) – Εφαρμογή Yποχρεωτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για Εφήβους στην Κύπρο, που συντονίστηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) και στο οποίο συμμετείχαν ως εταίροι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου(ΠΙΚ), η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και ο Σύνδεσμος Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων της Νορβηγίας Sex og Politikk. Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.