Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Νέα και Ανακοινώσεις
28/09/2015

Η δεύτερη έκδοση του Βαρόμετρου για την Πρόσβαση των Γυναικών σε Σύγχρονες Επιλογές Αντισύλληψης έχει ως κύριο στόχο να προσφέρει μια συγκριτική επισκόπηση των πολιτικών και της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην πρόσβαση των νέων γυναικών σε επιλογή σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης σε 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Όπως και στην πρώτη έκδοση του Βαρόμετρου (2013) καταδεικνύεται η αναγκαιότητα και η σημαντικότητα του επαναπροσδιορισμού της αναπαραγωγικής υγείας ως πολιτική προτεραιότητα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.
 
Η Κύπρος έλαβε συνολικά αρκετά χαμηλή βαθμολογία σε σύγκριση με άλλες χώρες που εξετάστηκαν από το Βαρόμετρο (15.4%). Δείτε την επισκόπηση των πολιτικών που εφαρμόζονται και των κενών που διαπιστώνονται στην Κύπρο όσον αφορά στην πρόσβαση σε σύγχρονες επιλογές αντισύλληψης: http://bit.ly/1W2jHTX
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το Βαρόμετρο: http://bit.ly/1LxO5y8
Η πλήρης έκδοση του Βαρόμετρου για την Πρόσβαση των Γυναικών στις Σύγχρονες Επιλογές Αντισύλληψης είναι διαθέσιμη εδώ: http://bit.ly/1j5boZp
....................................................................................
The second edition of the Barometer of Women’s Access to Modern Contraceptive Choice aims to provide a comparative policy and status overview on young women’s access to modern contraceptive choice across 16 EU member states, including Cyprus. Similarly as the first edition, published in June 2013, it illustrates the need and value of re-establishing reproductive health as a policy priority on the EU and national agendas.
 
Cyprus has overall a very low score compared to other countries covered in the Barometer (15.4%).Access the leaflet providing an overview of the specific policies and gaps in access to modern contraceptive choice in Cyprus by following this link: http://bit.ly/1W2jHTX (greek)
 
For more information about the Barometer: http://bit.ly/1LxO5y8 (english)
The full Barometer report can be found at: http://bit.ly/1j5boZp