Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού βασίζονται στα 5Α’s ( Adolescents and Young People, Abortion, Aids, Access, Advocacy ) στους πιο κάτω στόχους: 

• Νέοι - όλοι οι έφηβοι και νέοι να γνωρίζουν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα, να ενδυναμώνονται, έτσι ώστε να είναι σε θέση να έχουν ενημερωμένες επιλογές και να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις σε ότι αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και να  είναι σε θέση να δρουν βάση αυτών.

• Έκτρωση – Η παγκόσμια αναγνώριση του δικαιώματος κάθε γυναίκας να επιλέγει και να έχει πρόσβαση στον τερματισμό μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Όπως επίσης η μείωση των μη ασφαλών διακοπών εγκυμοσύνης. 

• AIDS -  η μείωση του HIV/AIDS και η προστασία των δικαιωμάτων τόσο των οροθετικών ατόμων με το HIV/AIDS αλλά και των ατόμων που επηρεάζονται από αυτό.

• Πρόσβαση – όλοι οι άνθρωποι, συγκεκριμένα φτωχοί, περιθωριοποιημένοι, και κοινωνικά αποκλεισμένοι να είναι σε θέση να εξασκούν τα δικαιώματα τους. Nα κάνουν ελεύθερες επιλογές κατόπιν πληροφόρησης που αφορούν την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Επίσης να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με θέμα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού.

• Προώθηση – δυνατή δημόσια, πολιτική και οικονομική δέσμευση για την στήριξη της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.  


Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της