Ακολουθήστε μας:

facebook  twitter  google +  youtube
 

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,  
 
Είναι με μεγάλη χαρά και περηφάνια που σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του μοναδικού Συνδέσμου στην Κύπρο που ασχολείται συστηματικά με το μείζον θέμα της Σεξουαλικότητας, και της Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων: του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ).

Ο ΚΣΟΠ είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο γερά εδραιωμένους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) στην Κύπρο, με πλούσια και συνεχή συνεισφορά στα κοινά, στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την ίδρυσή του το 1971. Ο ΚΣΟΠ είναι πλήρες διαπιστευμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ), με δραστήρια συμμετοχή σε πολλά Ευρωπαϊκά δίκτυα και οργανισμούς. Όραμα του ΚΣΟΠ είναι ένας κόσμος όπου η σεξουαλικότητα απολαμβάνεται και εκφράζεται με ελευθερία, ισότητα, σεβασμό και αγάπη.  Ο σεβασμός και η κατοχύρωση των Σεξουαλικών Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της σεξουαλικής υγείας και ευημερίας όλων των ανθρώπων.

 
Όπως και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ, 2002), θεωρούμε ότι «η Σεξουαλική Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής, και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα». Η σεξουαλικότητα είναι αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος όλης της ζωής μας, και η διασφάλιση της σεξουαλικής υγείας και ευημερίας έχει σημαντικές προεκτάσεις για την ευρύτερη ποιότητα ζωής και κοινωνική ευεξία. Αν και η πρόληψη ανεπιθύμητων συνεπειών, όπως της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ), και του σεξουαλικού καταναγκασμού, είναι ουσιώδη, μόνο η απουσία ή εξάλειψή τους δεν είναι επαρκείς προϋποθέσεις για την επίτευξη πλήρους σεξουαλικής ευημερίας˙ για αυτό και στόχος μας είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα ασφαλών και ευχάριστων σεξουαλικών εμπειριών, στα πλαίσια μιας θετικής προσέγγισης προς την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
 
Η επιστημονικά τεκμηριωμένη Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (ΠΣΔ), ελεύθερη από προκαταλήψεις, δόγματα και ιδεολογίες, είναι απαραίτητη για να μεταδώσει στους νέους τα εφόδια - γνώσεις και δεξιότητες -για να κάνουν ενημερωμένες και ελεύθερες επιλογές σε σχέση με τη σεξουαλική τους ζωή. Για αυτό και ο ΚΣΟΠ σχεδιάζει, υλοποιεί, και αξιολογεί προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης νέων από νέους και ειδικούς, εκπαιδεύει γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες, και εκδίδει έγκυρο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για θέματα σεξουαλικότητας. Η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1455, στελεχωμένη από εκπαιδευμένους εθελοντές προσφέρει ενημέρωση για θέματα σεξουαλικότητας, ενώ αν προτιμάτε, μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε απορία στους λειτουργούς και εθελοντές γιατρούς και ειδικούς του ΚΣΟΠ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πραγματοποιούμε ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών στην Κύπρο, και διεξάγουμε προγράμματα προώθησης και προάσπισης των Σεξουαλικών Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων.
 
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις μας, έγγραφα πολιτικής και θέσεις, χρήσιμες συνδέσεις, άρθρα, νέα και ανακοινώσεις. Μπορείτε ακόμα να κατεβάσετε ενημερωτικά έντυπα και υλικό για θέματα που σας ενδιαφέρουν (εφηβεία, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σεξουαλικός προσανατολισμός), ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες είτε είστε έφηβος, ενήλικας, ή γονιός.
 
Κρατήστε ό,τι θεωρείτε χρήσιμο, και αν θέλετε κι εσείς να συμβάλετε σε ένα ομορφότερο κόσμο, όπου όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητά τους ελεύθερα και με ασφάλεια, ενωθείτε μαζί μας συμμετέχοντας στην ομάδα των νέων εθελοντών μας ή στην ομάδα «30 και άνω». Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο!
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό, και οι εθελοντές του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού σας εύχονται καλή πλοήγηση!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to our website!

Dear friends,

It is with great pleasure and pride that I welcome you to the website of the only Association in Cyprus that deals systematically with the major issue of Sexuality and Sexual Reproductive Health and Rights: the Cyprus Family Planning Association (CFPA).


The CFPA is one of the oldest and most well-established Non-Governmental Organizations (NGOs) in Cyprus, with a rich and ongoing contribution to society, health, education, and Human Rights since its inception in 1971. The CFPA is a full accredited member of the European Network of the International Planned Parenthood Federation (IPPF), with active participation in several European networks and agencies. CFPA's vision is a world where sexuality is expressed and enjoyed in freedom, equality, respect and love. Respect and safeguard of sexual reproductive rights as basic human rights is essential to ensure sexual health and wellbeing of all people.

In accordance with World Health Organization definitions (WHO, 2002), we believe that “Sexual health is a state of complete physical, mental and social well-being in relation to sexuality”. Sexuality is an integral and important part of all our lives, and to ensure sexual health and wellbeing have significant implications for the wider quality of life and social wellbeing. Although the prevention of undesirable consequences such as unwanted pregnancy, sexually transmitted diseases (STDs) and sexual coercion is essential, merely the absence or elimination of such consequences is not a sufficient condition to achieve full sexual ˙ prosperity; hence, our goal is for all people have the option of safe and pleasurable sexual experience, according to a positive approach to human sexuality, regardless of gender, age, ethnicity, or sexual orientation.


Evidence-based Comprehensive Sex education (CSE), free from prejudices, doctrines and ideologies, is necessary to eqip to young people with the knowledge and skills needed to make informed and free choices regarding their sexual life. Thus, the CFPA plans, implements and evaluates information and education programs for youth by youth and specialists, educates parents, teachers and other professionals, and publishes authoritative information and educational materials on issues of sexuality. The free helpline 1455, staffed by trained volunteers, offers information on sexuality, but if you prefer, you can send any questions to the staff, volunteer doctors and specialists in the CFPA, by email.  We carry out research programs to record and document the needs in Cyprus, and conduct programs to promote and defend Sexual Reproductive Rights.

Keep what you consider useful, and if you also want to contribute to a beautiful world where all people enjoy their sexuality freely and safely, join us by participating in the group of young volunteers or our group "30 and over". Together we can make the world better!

The Board of Directors, staff and volunteers of CFPA wish you an enjoyable surfing!

Νέα και Ανακοινώσεις
17/12/2018

Συστάσεις Πολιτικής για τα Σεξουαλικά Δικαιώματα των Νέων στην Κύπρο | Policy Recommendations for the Sexual Rights of Young People in Cyprus
25/05/2018

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ενδυναμώνοντας τους νέους ανθρώπους: Τα σεξουαλικά δικαιώματα είναι για όλους»
24/02/2018

Call for Participants - Research Study on Sexual Health and Rights
18/02/2018

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία και δικαιώματα
12/10/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την έκτρωση
22/09/2017

Καταστατική Εκλογική Γενική Συνέλευση 2017
12/05/2017

PRESS RELEASE: #idecide my contraception #FeetMyNeeds I Decide about the Contraception that Fits my Needs
10/05/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: #idecide my contraception #FeetMyNeeds Αποφασίζω για την Αντισύλληψη που Ταιριάζει στις Ανάγκες μου
02/12/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 45 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
27/10/2016

Έγκριση Εγγράφων Πολιτικής του ΚΣΟΠ από τη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
25/10/2016

Συστάσεις Πολιτικής για τη ΣΑΥΔ των Νέων στην Κύπρο / Policy Recommendations for SRHR of Young People
περισσότερα...
Ενημερωθείτε...
Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με τον ιό του HIV/AIDS παγκόσμια έχει αυξηθεί σε 39.5 εκατομμύρια από το 2001.  2.9 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τον ιό...

μάθετε περισσότερα
Copyright © Cyprus Family Planning Association. All Rights Reserved
Design & Development by Emporion Plaza Ltd Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή είναι μια προσφορά της